Svi mrtvi iste su boje

13,14 

“Pomislio sam na Sheilu, na telefonsku kabinu, na policijska premlaćivanja crnaca tijekom nereda u Detroitu, pa sam se glasno nacerio. Odluka je pala. Između davanja i primanja batina odabrao sam davanje.”

Na zalihi